Home

 
Courdo Publishing legt zich toe op publicaties over gezondheid en gezondheidszorg in brede zin.

Gezondheid is een ruim begrip, waar je in beginsel alles onder zou kunnen scharen wat met ons fysieke en mentale welzijn te maken heeft; van verhandelingen over ziekten en behandelwijzen, tot egodocumenten over bijzondere genezingen.

Binnen de doelstelling van Courdo vallen vooral publicaties die een bijzondere of nog relatief onbekende kant belichten van het gezondheids(zorg)spectrum. Men kan daarbij denken aan onder andere een zeldzame aandoening, een fonkelnieuwe therapie of een controversiƫle zienswijze, die echter nooit discriminerend of aanstootgevend mag zijn.
 

Recensies

 
Op verzoek schrijven we recensies van uitgaven die binnen onze doelstelling passen. Een aanvraag daartoe kunt u indienen per post of e-mail, zie contactgegevens of het contactformulier.
 

Blogs

 
Blogs betreffen onder meer columns die (soms zijdelings) met chronische ziekte hebben te maken. Auteurs kunnen een tekst insturen van niet meer dan 500 woorden. Indien deze naar ons inzicht niet binnen onze doelstelling past, wordt daarover niet gediscussieerd.
 

Uitgaven

 
Op dit moment wordt gewerkt aan de serie Chronisch Genezen: een reeks boeken die alle op een bepaalde manier het chronisch ziek zijn belichten. De delen kunnen prima afzonderlijk worden gelezen. Hun samenhang bestaat in het gegeven dat zij worden ontwikkeld vanuit een overkoepelende missie: het bevorderen van begrip binnen het domein van chronisch ziek zijn. Omdat daarvoor juist minder bekende aspecten en benaderingswijzen worden beschreven, kunnen we een prikkelende reeks verwachten die tot nadenken zal stemmen. Het eerste deel in de reeks, Beter Zieken, is verschenen op 6 april 2014.

Ga naar uitgaven…

Home

 
Courdo Publishing legt zich toe op publicaties over gezondheid en gezondheidszorg in brede zin.

Gezondheid is een ruim begrip, waar je in beginsel alles onder zou kunnen scharen wat met ons fysieke en mentale welzijn te maken heeft; van verhandelingen over ziekten en behandelwijzen, tot egodocumenten over bijzondere genezingen.

Binnen de doelstelling van Courdo vallen vooral publicaties die een bijzondere of nog relatief onbekende kant belichten van het gezondheids(zorg)spectrum. Men kan daarbij denken aan onder andere een zeldzame aandoening, een fonkelnieuwe therapie of een controversiƫle zienswijze, die echter nooit discriminerend of aanstootgevend mag zijn.
 

Recensies

 
Op verzoek schrijven we recensies van uitgaven die binnen onze doelstelling passen. Een aanvraag daartoe kunt u indienen per post of e-mail, zie contactgegevens of het contactformulier.
 

Blogs

 
Blogs betreffen onder meer columns die (soms zijdelings) met chronische ziekte hebben te maken. Auteurs kunnen een tekst insturen van niet meer dan 500 woorden. Indien deze naar ons inzicht niet binnen onze doelstelling past, wordt daarover niet gediscussieerd.
 

Uitgaven

 
Op dit moment wordt gewerkt aan de serie Chronisch Genezen: een reeks boeken die alle op een bepaalde manier het chronisch ziek zijn belichten. De delen kunnen prima afzonderlijk worden gelezen. Hun samenhang bestaat in het gegeven dat zij worden ontwikkeld vanuit een overkoepelende missie: het bevorderen van begrip binnen het domein van chronisch ziek zijn. Omdat daarvoor juist minder bekende aspecten en benaderingswijzen worden beschreven, kunnen we een prikkelende reeks verwachten die tot nadenken zal stemmen. Het eerste deel in de reeks, Beter Zieken, is verschenen op 6 april 2014.

Ga naar uitgaven…

Courdo        Specialisten in psychomedische publicaties