In april 2018 zijn we van start gegaan met de 3e druk van Beter Zieken.

Aan deze ongewijzigde druk is inhoudelijk niets veranderd. Wel hebben oplettende lezers ons in staat gesteld kleine foutjes te herstellen, waarvoor onze hartelijke dank!