Afgelopen 4 januari vierden we het heuglijke feit dat Courdo alweer 6 jaar in bedrijf is. In die jaren is veel gebeurd. Er zijn boeken en artikelen gepubliceerd, scripties en artikelen geredigeerd, brieven geschreven voor mensen die vastliepen in de zorg en er is volop samengewerkt met chronisch zieken, hulpverleners en velerlei deskundigen binnen de gezondheidszorg.

Bij al deze activiteiten hebben we zoveel mogelijk gekozen voor samenwerking met chronisch zieken, voor mensen met een ‘vlekje’ in hun levensdossier. De reden is eenvoudig: het is fijn samenwerken met mensen die ook begrip hebben voor de ander op diens momenten van malaise. Niemand wordt overvraagd. Niemand houdt een ander verantwoordelijk voor zijn beperkingen. Niemand kijkt een ander aan op een slechte dag. En niemand denkt te kunnen oordelen over de psychofysische capaciteiten van een ander. Iedereen heeft en toont begrip, ook op de allermoeilijkste dagen. Dat maakt de samenwerking zo waardevol.

We gaan door zoals we gewend zijn. Lukt iets niet op de ene dag, dan komt er wel een andere waarop het wél mag lukken. We gaan dan ook niet beloven dat er elke week op precies hetzelfde tijdstip een blogbericht zal verschijnen. Wel doen we ons best, en soms meer dan dat. Met respect voor alle lotgenoten die ondanks soms indrukwekkende beperkingen mooie prestaties weten te leveren. Hopelijk tot binnenkort!